KOMDIR Landsmødet 2019 afholdes den 2. – 3. maj 2019

Invitation vil blive udsendt januar 2019