Materiale fra KOMDIR Landsmøde den 4.-5. maj 2017

Den 4. og 5. maj afholdte Kommunaldirektørforeningen landsmøde under temaet ”Kommunalreformen 10 år efter”. Her blev der stillet skarpt på styring og ledelse i den kommunale sektor i dag og i fremtiden sammen med nogle af landets fremtrædende folketingspolitikere, lokalpolitikere, topembedsmænd, forskere og ledelsestænkere.

Du kan hente programmet for landsmødet her

Du kan læse og hente beretningen for 2015-2016 her.

Du kan hente materialet fra oplægsholderne her:

"Hvor bevæger kommunestyret sig hen styrings- og ledelsesmæssigt” v. Lotte Bøgh Andersen, professor

”Statens styring af kommunerne i dag” v. Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL

”Statens styring af kommunerne i dag – udvikling og dilemmaer frem mod 2027” v. Martin Præstegaard, departementschef i Finansministeriet

”Følg mig – ledelse fra fronten” v. Kim Kristensen, Ceremonimester, kammerherre, oberst