Beretning fra Forum/KOMDIR's debatmøde om kommunal frisættelse

Fredag d. 6. maj var KOMDIR i samarbejde med Forum vært ved et debatarrangementet om kommunal frisættelse i Spinderihallerne i Vejle.

Efter at Niels Nybye Ågesen havde budt velkommen, holdte hhv. Maila Tandrup, omsorgschef i Viborg Kommune, og Ulla Visbech, kulturchef i Esbjerg Kommune, oplæg om de to kommuners oplevelser og erfaringer med frisættelsen på hhv. ældre- og skoleområdet. De fortalte både om hvad frisættelsen har bestået i for dem, hvordan de har arbejdet med det, og hvilke successer og faldgruber de er stødt ind i undervejs.

Efter oplæggene delte deltagerne sig op i mindre grupper, hvor indsigterne fra oplæggene blev drøftet. Her deltog Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør i Viborg Kommune, og Rikke Vestergaard, Kommunaldirektør i Esbjerg Kommune, i hinandens kommuners grupper, og gav et udefrakommende indspark til dialogen - fra en frisat kommune til en anden.

Til den fælles afsluttende opsamling mellem Niels Nybye Ågesen, Rikke Vestergaard og Lasse Jacobsen blev det bl.a. fremhævet, at de to kommuner har arbejdet ganske forskelligt med frisættelsen: I Esbjerg Kommune har der været stort fokus på at sætte medarbejderne fri, mens der i Viborg i højere grad har været fokus på at sætte organisationen fri. Derudover blev det fremhævet, at det i høj grad lige så meget er anledningen i at blive frisat, der fører energi og gode ting med sig, som det er selve muligheden for at søge om fritagelse fra love og regler.