Beretning fra deltagelse ved den svenske kvalitetsmesse

D. 4. maj deltog tidligere kommunaldirektør Per Røner på den svenske kvalitetsmesse i Gøteborg. Her repræsenterede han KOMDIR ved en debat om kommunaldirektørens rolle og forskelle og ligheder i denne på tværs af Skandinavien. I nedenstående beretter han om sin oplevelse.

Jeg deltog i den svenske kvalitetsmesse, som blev afviklet over 3 dage. Deltagerantallet var ca. 2.000, som på grund af pandemien var lidt lavere end det normale omkring 3.000 deltagere. De mange forskellige sessioner dækker over en række dilemmaer, ny viden og erfaringer fra både den regionale og kommunale hverdag. Hertil andre med budskaber til den offentlige sektor.

Jeg deltog som repræsentant for KOMDIR onsdag den 4. maj 2022. Vi var 4 debattører på scenen, og de øvrige deltagere var kommunaldirektører i Sverige, Finland og Norge. Der var tre spørgsmål i centrum:
- Hvad er det, som gør, at man vil være topchef i en kommune?
- Hvad er de store udfordringer i arbejdet som kommunal topchef?
- Hvad karakteriserer den ideelle arbejdsfordeling mellem kommunaldirektør og politiker?

Debatten var god, og viste, at vi på mange områder havde samme udfordringer, men at der naturligvis også er forskelle. De øvrige udtrykte bl.a. respekt for danskernes måde at håndtere kriser eller udfordringer. Vi træffer beslutninger langt hurtigere end f.eks. Sverige og Norge. De to lande har mange tidskrævende drøftelser før en beslutning. Eksempelvis kan nævnes, at Norge først havde sin kommunalreform omkring 2018/19 med sammenlægning af kommuner. Svenskerne bruger meget tid på at tale om f.eks. deres indvandrerproblemer – uden at der sker så meget. Men finnerne ligner mere danskerne, og har som danskerne brug for handling.

Jeg nævnte under debatten, at kriser ikke altid er af det dårlige, da man skal tænke ud af boksen og agere konstruktivt. Vi talte i den forbindelse også om pandemiens konsekvenser og den digitale gevinst i dagligdagen.

Med venlig hilsen,
Per Røner