Den kulturbærende forvaltning

Medarbejdernes store indsats er omdrejningspunkt for en veldrevet kommune med fokus på kvalitet for borgere og virksomheder. Det står vi på mål for og taler den offentlige sektor og kommunen op.

At være værdiskabende betyder, at vi som topledelse skal gå forrest og være synlige i organisationen. Tillidsfulde og troværdige relationer på alle niveauer er et vigtigt led i dette.

Det kræver åbenhed, fortrolighed og inddragelse, hvor vi som topledelse gi­ver rum og plads og tilskynder, at medarbejdere udtrykker deres mening og synspunkter inden for deres viden og faglighed.

Og det kræver, at vi udadtil er tydelige på vores værdier i ord og handling. Og at vi skal kunne fortælle, hvorfor kommunen gør som den gør – også i de svære sager.

Samspillet med den politiske ledelse afspejles også i den kulturbærende forvaltning. Vi skal være ambitiøse og spille hinanden gode.

Topledelsen skal kunne mærkes. Det skaber følgeskab, og det skaber resultater.