Den kompetente forvaltning

Ordentlighed og saglighed i de forvaltningsmæssige opgaver er grundlæggende for den kompetente forvaltning. Men det er meget mere end det.

Administration i overensstemmelse med loven er afgørende for den kompetente forvaltning. Men vi skal have fokus på, at det først er når en række menneskelige og faglige færdigheder og værdier som kommunikation, ledelse, empati og gensidighed bringes i spil samtidig, så det har effekt for borgere, foreninger, virksomheder mv., at forvaltningen for alvor er kompetent.

Vi skal se på tværs og sikre sammenhæng i opgaveløsningen og for borgeren. Det betyder også at skabe rammer, som udfordrer og ud­vikler både faglige og personlige kompetencer for medarbejdere og ledere.

Vi skal arbejde på, at proces- og dokumentationskrav fra stat og Folketing understøtter implementering i kommunerne.

Som topledelse tager vi ansvar for medarbejderne, for organisering og for effektiv drift.