Internationalt arbejde

Medlemskab af ICMA og Internationalt Udvalg. Læs mere herunder.

MEDLEMSKAB AF IMCA

Kommunaldirektørforeningen i Danmark ønsker at bevare et internationalt udsyn i sit daglige virke. Det gør foreningen blandt andet som medlem af den amerikanske lederorganisation IMCA.

ICMA er en forkortelse for International City/County Management Association. Foreningen har godt 9.000 medlemmer og tilbyder blandt andet en lang række faglige arrangementer regionalt i Europa såvel som i hjemlandet USA.

Komdir og ICMA har indgået en kontrakt om foreningernes samarbejde og partnerskab. Den kan du læse her.

Du kan finde ICMA's hjemmeside her

Referater fra ICMA møderne kan findes her:

2013 - Maj 
2013 - September 
2014 - September
2015 - September
2016 - September 
2017 - Marts 

INTERNATIONALT UDVALG

Udvalget har til formål at rådgive Kommunaldirektørforeningens hovedbestyrelse vedrørende internationale forhold.

Udvalget skal inspirere til, organisere og koordinere KOMDIR's internationale arbejde.

Udvalget sigter mod, at den internationale dimension bliver mere markant i hele KOMDIR's virke. Udvalget skal derfor være opmærksom på alle muligheder for at inddrage internationale aspekter i forhold til KOMDIR's formål og virke.

Mødefrekvensen er efter behov.
Der arbejdes med mødeindkaldelse med dagsorden. Mødekalenderen fastlægges for et år ad gangen og dagsordenen sættes af udvalgets formand.

Efter møderne udformes et kort referat, der fremsendes til udvalgets medlemmer samt bestyrelsen i KOMDIR.

Udvalget er frem til medio 2015 sammensat af følgende medlemmer:

Lars Wilms (formand), Kommunaldirektør, Egedal Kommune

Per Røner, Kommunaldirektør, Stevns Kommune 

Nich Bendtsen, Kommunaldirektør, Syddjurs Kommune 

Tommy Poulsen, Kommunaldirektør, Allerød Kommune

Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør, Viborg Kommune 

Tomas Therkildsen, Kommunaldirektør, Næstved Kommune

Udpluk af udvalgets opgaver:

  • At udarbejde og vedligeholde en international strategi med udgangspunkt i ledelsesvaretagelsen i danske kommuner
  • I henhold til strategien at foreslå konkrete initiativer til styrkelse af internationaliseringen
  • At holde sig orienteret om forhold, som vedrører internationalisering, og at følge op på disse
  • At etablere et netværk mellem udvalget og udvalgte, internationale samarbejdspartnere med henblik på - gennem regelmæssige møder - at samordne de internationale aktiviteter
  • At arbejde for at højne såvel motivationen som kompetencerne i medlemskredsen til aktivt at indgå i internationaliseringsaktiviteter
  • Udvalget skal på denne baggrund inspirere til og formidle mulighederne for at etablere mange forskellige typer internationalt samarbejde, herunder aktivere medlemmernes interesse for at indgå i internationale netværk. 

EU-PROGRAMMET "EUROPE FOR CITIZENS"

Der er etableret et europæisk netværk af byer i projektet ”Aktive medborgere i den moderne europæiske forvaltning”. Projektet er økonomisk støttet af EU under programmet ”Europe for Citizens”.

Byer fra flere europæiske lande har deltaget i 3 konferencer under overskrifterne: “Local democracy”, –“ Benefits of EU membership,  active European citizenship” og “Harmonization of family and working life”

Læs mere om EU-programmet "Europe for citizens".