Internationalt arbejde

Medlemskab af ICMA og Internationalt Udvalg. Læs mere herunder.

MEDLEMSKAB AF ICMA

Kommunaldirektørforeningen i Danmark ønsker at bevare et internationalt udsyn i sit daglige virke. Det gør foreningen blandt andet som medlem af den amerikanske lederorganisation IMCA.

ICMA er en forkortelse for International City/County Management Association. Foreningen har godt 9.000 medlemmer og tilbyder blandt andet en lang række faglige arrangementer regionalt i Europa såvel som i hjemlandet USA.

Komdir og ICMA har indgået en kontrakt om foreningernes samarbejde og partnerskab. Den kan du læse her.

Du kan finde ICMA's hjemmeside her