Indsatsområder 2021-2023

KOMDIR arbejder for at styrke lokaldemokratiet, fællesskabet og tilliden til det kommunale Danmark.

KOMDIR er både et forum for sparring og meningsudveksling imellem de enkelte medlemmer, og et talerør for holdninger og erfaringer fra topchefer i kommunerne.

KOMDIR ser på samfundet med de briller, vi bærer. Altså er KOMDIRs tilgang altid med udgangspunkt og omdrejningspunkt i den viden og erfaring, vi har som topchefer i kommunerne

KOMDIR har udsyn og øje for andre og nye perspektiver på opgaven i både ind- og udland.

KOMDIR har et løbende øje på de tendenser, der er i samfundet, og de udmeldinger, der kommer fra centralt hold. Vi byder ind med fakta og erfaring, og agerer som sparringspartner, når tendenser og udmeldinger skal blive til reformudspil og regler.

KOMDIR peger på to indsatsområder, der er særligt vigtige for foreningen i de kommende år: Vi vil kæmpe for lokaldemokratiet og de store og små fællesskaber i kommunerne, og vi vil gå foran i udviklingen af fremtidens kommunale ledelse

Læs mere om indsatsområderne hér