Færre mål og mere ledelse

Det første centrale punkt i oplægget er, at de kommunale ledere skal udpege få, konkrete mål, der skal sikre mere og bedre ledelse og en klar politisk retning.

Vi mener, at fokus på kerneydelserne, borgerens oplevelse af offentlig service og på de endelige effekter og resultater skal skærpes. Vores bud er en enkel trestrenget styringsmodel:

1. Politisk retning og få klare mål.

2. Fornuftig og enkel økonomistyring.

3. God ledelse

Den kommunalpolitiske retning skal udstikkes tydeligt med få strategiske resultatmål, eksempelvis tre per politikområde. Samtidigt skal en langt bedre styring med fokus på resultater og effekter styrke dialogen med politikerne, som har et udtalt behov for at kunne se, hvordan de vedtagne politikker rulles ud i praksis.

Udfordringen er her at udvikle mål for resultater og effekter – ikke blot i styringen, men også i organisationskulturen.

Vi kan eksempelvis lære af sygehusenes tænkning i evidens, men dialogen med de fagprofessionelle om at sætte spot på effekt og evidens – og styre herefter – er kun lige begyndt.

En god og enkel økonomistyring handler ligeledes om ikke kun om at styre i mål, men også om at fremme økonomisk adfærd. Overstyring underminerer sidstnævnte, og det bliver vi nødt til at forholde os til!

Styringssystemerne skal have ræson for at understøtte, at ledelsesrummet bruges innovativt og effektivt.

Det er den enkelte leders sunde fornuft og grundige indsigt i sin forretning, der sikrer, at ressourcerne udnyttes effektivt, og at resultatmålene nås. Den gode leder skal evne at udpege de få, vigtigste mål, og konklusionen er, at der samlet set skal mere og bedre resultatstyring til.