Den demokratisk funderede forvaltning

Et velfungerende lokaldemokrati er en grundsten i den offentlige sektor. Herunder samspil og balance mellem politisk og administrativ ledelse samt inddragelse af forskellige aktører i lokalsamfundet.

Vi er ambitiøse på kommunens vegne.

Vi mener, at fokus på samspillet og politisk og administrativ ledelse skal skærpes. Det er det, der giver mulighed for at tage de nødvendige prioriteringer uden at miste legitimitet i forhold til borgerne.

Det er centralt, at den politiske ledelse anerkender og påtager sig ansvaret for at sætte rammen, og derefter viser tillid i ord og handling til, at opgaverne bliver løst på en ordentlig og effektfuld måde. Det stiller krav til os som topledelse om et tæt og vedvarende samspil med den politiske ledelse ift. rammer og ansvarsfordeling.

Drivkraften må og skal være kompetente ledere og medarbejderes passion for at levere gode løsninger sammen med borgere, virksomheder mv. Det skal vi skabe rammerne for.

At være demokratisk funderet betyder også, at lokalsamfundets udvikling af topledelsens ansvar. Vi skal hylde og anerkende, at frivillige foreninger, borgere og virksomheder spiller en væsentlig rolle i at skabe løsninger ift. samfundets generelle behov. Og bidrage til at udvikle nye former for samarbejde.

Der skal lokalt ledelsesrum til at lykkes med en demokratisk funderet forvaltning – det kræver balance mellem det rammesættende og detailstyrende og er udfordret af en omfattende statslig styringslogik.